BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồng Ửng chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, khóa 2014 đợt 2

 

 

 Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc tính sinh học và biện pháp phòng trừ bọ vòi voi Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculionidae) hại dừa tại Đồng bằng sông Cửu Long”.

  • Tác giả: Nguyễn Hồng Ửng,Khóa: 2014, đợt 2
  • Chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Văn Hai - Trường Đại học Cần Thơ

 Thời gian bảo vệ: 07 giờ 30, thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2019 (Thứ Bảy)

 Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Lịch bảo vệ luận án tiến sỉ của NCS Nguyễn Hồng Ửng

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email