BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

Danh sách đề cương chi tiết các học phần Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

TT

Mã số học phần

Tên học phần

1

NN603

Độc chất học nông nghiệp

2

NN605

Hệ thống canh tác

3

NN606

Sự kháng bệnh trên cây trồng

4

NN607

Giống cây kháng côn trùng

5

NN608

Sự phát sinh bệnh

6

NN609

Công nghệ sinh học trong Bảo vệ thực vật

7

NN610

Sinh lý và sinh thái nấm

8

NN612

Sinh lý và sinh thái học côn trùng

9

NN613

Dịch bệnh của cây trồng

10

NN614

Thâm cứu phân loại côn trùng

11

NN615

Tương tác giữa cây trồng và Vi sinh vật

12

NN616

Kiểm dịch thực vật

13

NN617

Sinh hoạt học thuật

14

NN618

Thực tập giáo trình

15

NN619

Thâm cứu giám định sâu hại cây trồng

16

NN620

Thâm cứu giám định bệnh hại cây trồng

17

NN621

Vi khuẩn học thực vật

18

NN622

Chiến lược quản lý cỏ dại

19

NN623

Chiến lược quản lý bệnh hại cây trồng

20

NN624

Chiến lược quản lý côn trùng hại cây trồng

21

NN625

Bệnh trong đất của cây trồng

22

NN626

Bệnh hại sau thu hoạch

23

NN627

Sinh thái hóa chất côn trùng

24

NN628

Bệnh côn trùng

25

NN714

Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng

26

NNB601

Thông kê sinh học ứng dụng

27

NNB602

Virus học thực vật

28

NNB603

Sinh lý stress ở cây trồng

29

NNB604

Thâm cứu tuyến trùng nông nghiệp

30

NNB605

Côn trùng sau thu hoạch

31

NNB606

Phương pháp nghiên cứu

32

NNB900

Luận văn tốt nghiệp

Công đoàn bộ môn kính mời quý thầy cô, anh chị và các bạn tham dự buổi báo cáo Seminar của PGs. Ts. Trần Văn Hai với chủ đề: "RUỒI VÀNG NÔNG HỘ"

Thời gian: 14h ngày 8/5/2017

Địa điểm: Phòng 108 bộ môn BVTV

Trân trọng kính mời quí thầy cô cùng các bạn Sinh viên quan tâm đến tham dự.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email