BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 

Họ và tên Chức danh Email Số điện thoại
PGs.Ts Võ Công Thành Giảng viên chính vcthanh@ctu.edu.vn 0913771980
Ts Nguyễn Phước Đằng Giảng viên chính npdang@ctu.edu.vn 0907212197
Ts Nguyễn Lộc Hiền Giảng viên nlhien@ctu.edu.vn 0902456064
Ts Lưu Thái Danh Giảng viên ltdanh@ctu.edu.vn 0931066222
Ths Trần Thị Thanh Thuỷ Giảng viên tttthuy@ctu.edu.vn 0987700498
Ts Quan Thị Ái Liên Giảng viên qtalien@ctu.edu.vn 0909113896 
Ts Huỳnh Kỳ Giảng viên hky@ctu.edu.vn 0918080802
Ths Nguyễn Châu Thanh Tùng Giảng viên  ncttung@ctu.edu.vn  0977456539
Ths Trần Thị Phương Thảo Nghiên cứu viên ttphuongthao@ctu.edu.vn 0987248902
Ks Đặng Thị Ngọc Nhiên Kỹ thuật viên  dtnnhien@ctu.edu.vn  0907904683
Võ Quang Trung Kỹ thuật viên  vqtrung67@gmail.com 0939368934 
Đái Phương Mai Kỹ thuật viên dphuongmai@ctu.edu.vn 0903746649
Thái kim Tuyến Kỹ thuật viên  tktuyen@ctu.edu.vn (84)2923872069 
Võ Thành Toàn Kỹ thuật viên vothanhtoan@ctu.edu.vn  0975129109 
Trần Ngọc Sơn Nghiên cứu viên tnson@ctu.edu.vn 0162925979
Nguyễn Hoài Thanh Nghiên cứu viên hoaithanh@ctu.edu.vn 01286860870
Phạm Vũ Khương Duy Nghiên cứu viên   pvkduy@ctu.edu.vn  0888472920
Văn Quốc Giang Nghiên cứu viên   0907437919

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn