BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 

Bộ môn Di truyền giống cây trồng: được thành lập từ trung tâm nghiên cứu cây đậu, thuộc Khoa Trồng trọt cũ. Đến nay, Bộ môn đã phát triển không ngừng với hai tổ chuyên ngành gồm:

          - Tổ chuyên ngành Di truyền cây trồng.

          - Tổ chuyên ngành Chọn giống cây trồng.

Với 14 cán bộ, trong đó gồm:

          - 7 giảng viên (1 PGs, 4 Tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ) .

          - 7 cán bộ nghiên cứu (2 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư, 4 nghiên cứu viên).

Phòng Thí nghiệm của Bộ môn:

Bộ môn có 2 phòng thí nghiệm (PTN):

     - PTN di truyền

     - PTN chọn giống

Các phòng thí nghiệm được trang bị các dụng cụ và thiết bị nghiên cứu hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học và đại học. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm của Bộ môn cũng hỗ trợ phân tích các mẫu giống cho các công ty, nông dân và các đơn vị trong và ngoài trường.

Bộ môn Di truyền giống cây trồng đảm nhận các nhiệm vụ:

(1) Đào tạo và quản lý đào tạo bậc Đại học chuyên ngành nông học và công nghệ giống từ năm 2012.

(2) Đang lập hồ sơ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành di truyền giống cây trồng. 
(3) Tham gia đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng.
(4) Giảng dạy các môn học có liên quan đến lĩnh vực Khoa học cây trồng cho nhiều chuyên ngành khác trong lĩnh vực Nông nghiệp, Sinh học.
(5) Ngoài đào tạo, Bộ môn còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học giống cây trồng nông nghiệp, góp phần quản lý và sử dụng giống nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

Các lĩnh vực chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu:

Hoạt động chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu bao gồm nhiều lĩnh vực:

          - Phân tích tính trạng di truyền ở mức độ phân tử DNA, protein và enzyme.

          - Sinh lý sinh hóa hạt giống.

          - Khảo sát nhiễm sắc thể ở cấp độ tế bào.

          - Giải phẩu thực vật.

          - Sản xuất và cung cấp hạt giống cây trồng.

Hoạt động nghiên cứu: 

Từ ngày thành lập đến nay Bộ môn Di truyền giống cây trồng đã và đang thực hiện nhiều chương trình, dự án nghiên cứu cấp Bộ, cấp tỉnh, hợp tác với các công ty và hợp tác quốc tế. Các chương trình dự án nghiên cứu một phần gắn liền với các nghiên cứu cơ bản, một phần gắn liền với thực tế sản xuất ở ĐBSCL, góp phần duy trì, cải thiện năng suất và chất lượng giống làm cho sản xuất nông nghiệp được bền vững hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hợp tác quốc tế:

Bộ môn thực hiện nhiều chương trình hợp tác quốc tế với các trường Đại học như: Đại học công nông Tokyo, viện nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Jircas (Nhật Bản).

Hợp tác nghiên cứu với các tỉnh ĐBSCL:

Bộ môn thực hiện hợp tác có hiệu quả với các tỉnh ĐBSCL thông qua các đề tài hợp tác quốc tế và đề tài cấp tỉnh, huyện.

Họ và tên Chức danh Email Số điện thoại
PGs.Ts Võ Công Thành Giảng viên chính vcthanh@ctu.edu.vn 0913771980
Ts Nguyễn Phước Đằng Giảng viên chính npdang@ctu.edu.vn 0907212197
Ts Nguyễn Lộc Hiền Giảng viên nlhien@ctu.edu.vn 0902456064
Ts Lưu Thái Danh Giảng viên ltdanh@ctu.edu.vn 0931066222
Ths Trần Thị Thanh Thuỷ Giảng viên tttthuy@ctu.edu.vn 0987700498
Ts Quan Thị Ái Liên Giảng viên qtalien@ctu.edu.vn 0909113896 
Ts Huỳnh Kỳ Giảng viên hky@ctu.edu.vn 0918080802
Ths Nguyễn Châu Thanh Tùng Giảng viên  ncttung@ctu.edu.vn  0977456539
Ths Trần Thị Phương Thảo Nghiên cứu viên ttphuongthao@ctu.edu.vn 0987248902
Ks Đặng Thị Ngọc Nhiên Kỹ thuật viên  dtnnhien@ctu.edu.vn  0907904683
Võ Quang Trung Kỹ thuật viên  vqtrung67@gmail.com 0939368934 
Đái Phương Mai Kỹ thuật viên dphuongmai@ctu.edu.vn 0903746649
Thái kim Tuyến Kỹ thuật viên  tktuyen@ctu.edu.vn (84)2923872069 
Võ Thành Toàn Kỹ thuật viên vothanhtoan@ctu.edu.vn  0975129109 
Trần Ngọc Sơn Nghiên cứu viên tnson@ctu.edu.vn 0162925979
Nguyễn Hoài Thanh Nghiên cứu viên hoaithanh@ctu.edu.vn 01286860870
Phạm Vũ Khương Duy Nghiên cứu viên   pvkduy@ctu.edu.vn  0888472920
Văn Quốc Giang Nghiên cứu viên   0907437919

LỚP CNGCT K42 : Hội đồng 2 (6SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP CNGCT K41 : Hội đồng 1 (2SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP NH K42 : Hội đồng 2 (2SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP NH K42 : Hội đồng 3 (8SV) Sáng thứ ba 23/6/2020. Tại phòng C203 (Bộ môn) lúc 7:30-11:00

LỚP NH K42 : Hội đồng 4 (7SV) Sáng thứ tư 24/6/2020. Tại phòng C203 (Bộ môn) lúc 7:30-11:00

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn