LỚP CNGCT K42 : Hội đồng 2 (6SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP CNGCT K41 : Hội đồng 1 (2SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP NH K42 : Hội đồng 2 (2SV) Sẽ có lịch sau ngày 29/6/20, lý do Thầy Danh đi công tác

LỚP NH K42 : Hội đồng 3 (8SV) Sáng thứ ba 23/6/2020. Tại phòng C203 (Bộ môn) lúc 7:30-11:00

LỚP NH K42 : Hội đồng 4 (7SV) Sáng thứ tư 24/6/2020. Tại phòng C203 (Bộ môn) lúc 7:30-11:00

Bộ môn Di truyền giống cây trồng: được thành lập từ trung tâm nghiên cứu cây đậu, thuộc Khoa Trồng trọt cũ. Đến nay, Bộ môn đã phát triển không ngừng với hai tổ chuyên ngành gồm:

          - Tổ chuyên ngành Di truyền cây trồng.

          - Tổ chuyên ngành Chọn giống cây trồng.

Với 14 cán bộ, trong đó gồm:

          - 7 giảng viên (1 PGs, 4 Tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ) .

          - 7 cán bộ nghiên cứu (2 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư, 4 nghiên cứu viên).

Phòng Thí nghiệm của Bộ môn:

Bộ môn có 2 phòng thí nghiệm (PTN):

     - PTN di truyền.

     - PTN chọn giống.

Các phòng thí nghiệm được trang bị các dụng cụ và thiết bị nghiên cứu hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học và đại học. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm của Bộ môn cũng hỗ trợ phân tích các mẫu giống cho các công ty, nông dân và các đơn vị trong và ngoài trường.

Bộ môn Di truyền giống cây trồng đảm nhận các nhiệm vụ:

(1) Đào tạo và quản lý đào tạo bậc Đại học chuyên ngành nông học và công nghệ giống từ năm 2012.

(2) Đang lập hồ sơ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành di truyền giống cây trồng. 
(3) Tham gia đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng.
(4) Giảng dạy các môn học có liên quan đến lĩnh vực Khoa học cây trồng cho nhiều chuyên ngành khác trong lĩnh vực Nông nghiệp, Sinh học.
(5) Ngoài đào tạo, Bộ môn còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học giống cây trồng nông nghiệp, góp phần quản lý và sử dụng giống nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

Các lĩnh vực chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu:

Hoạt động chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu bao gồm nhiều lĩnh vực:

          - Phân tích tính trạng di truyền ở mức độ phân tử DNA, protein và enzyme.

          - Sinh lý sinh hóa hạt giống.

          - Khảo sát nhiễm sắc thể ở cấp độ tế bào.

          - Giải phẩu thực vật.

          - Sản xuất và cung cấp hạt giống cây trồng.

Hoạt động nghiên cứu: 

Từ ngày thành lập đến nay Bộ môn Di truyền giống cây trồng đã và đang thực hiện nhiều chương trình, dự án nghiên cứu cấp Bộ, cấp tỉnh, hợp tác với các công ty và hợp tác quốc tế. Các chương trình dự án nghiên cứu một phần gắn liền với các nghiên cứu cơ bản, một phần gắn liền với thực tế sản xuất ở ĐBSCL, góp phần duy trì, cải thiện năng suất và chất lượng giống làm cho sản xuất nông nghiệp được bền vững hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hợp tác quốc tế:

Bộ môn thực hiện nhiều chương trình hợp tác quốc tế với các trường Đại học như: Đại học công nông Tokyo, viện nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Jircas (Nhật Bản).

Hợp tác nghiên cứu với các tỉnh ĐBSCL:

Bộ môn thực hiện hợp tác có hiệu quả với các tỉnh ĐBSCL thông qua các đề tài hợp tác quốc tế và đề tài cấp tỉnh, huyện.

 

TS Nguyễn Lộc Hiền

Giảng viên chính. Trưởng bộ môn

Email: nlhien@ctu.edu.vn

Phone: 0902456064

Xem tiếp...

TS Huỳnh Kỳ

Giảng viên. Phó bộ môn

Email: hky@ctu.edu.vn 

Phone: 0918080802

Xem tiếp...

PGS. TS Lê Việt Dũng

Giảng viên cao cấp

Email: lvdung@ctu.edu.vn

Phone: 

Xem tiếp...

PGS.TS Võ Công Thành

Giảng viên cao cấp

Email: vcthanh@ctu.edu.vn

Phone: 0913771980

Xem tiếp...

 

TS Lưu Thái Danh

Giảng viên 

Email: ltdanh@ctu.edu.vn 

Phone: 0931066222

TS Nguyễn Châu Thanh Tùng

Giảng viên. Trưởng phòng thí nghiệm

Email:ncttung@ctu.edu.vn

Phone: 0977456539

Xem tiếp...

 

 TS Trần Thị Thanh Thuỷ 

Giảng viên 

Email: tttthuy@ctu.edu.vn

Phone: 0987700498

Xem tiếp...

 TS Quan Thị Ái Liên

Giảng viên. Phó bí thư 

Email: qtalien@ctu.edu.vn

Phone: 0909113896

Xem tiếp...

 

TS Phạm Thị Bé Tư

Giảng viên. Tổ trưởng công đoàn 

Email: ptbtu@ctu.edu.vn

Phone: 

Xem tiếp...

ThS Huỳnh Như Điền

Giảng viên

Email: hndien@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 

ThS Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

Email: ttphuongthao@ctu.edu.vn

Phone: 0987248902

 

ThS Phạm Vũ Khương Duy

Nghiên cứu viên

Email:pvkduy@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 KS Huỳnh Văn Toàn

Nghiên cứu viên

Email: hvtoan@ctu.edu.vn

Phone: 0379324360

Xem tiếp...

 KS Văn Quốc Giang

Nghiên cứu viên

Email: vqgiang@ctu.edu.vn

Phone:

KS Nguyễn Thị Ngọc Thi

Nghiên cứu viên

Email: ngocthi731996@gmail.com

Phone: 0988027526

 Lê Thị Hồng Thanh

Kỹ thuật viên

Email: lththanh@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 

 Võ Quang Trung

Kỹ thuật viên

Email: vqtrung@ctu.edu.vn

Phone: 0939368934

 

Đái Phương Mai

Nhân viên phục vụ phòng thí nghiệm. Tổ phó công đoàn 

Email: dphuongmai@ctu.edu.vn 

Phone: 0903746649

 KS Võ Thành Toàn

Kỹ thuật viên

Email:vothanhtoan@ctu.edu.vn

Phone: 0975129109

 

 

Sinh viên thực tập môn học hạt giống cây trồng

video giới thiệu ngành CNGCT

video giới thiệu ngành nông học

Một số hình ảnh giao lưu của bộ môn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Buổi giao lưu học thuật với các bạn sinh viên.
Giao lưu với giáo sư nước ngoài.
Giao lưu với công ty nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh

BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn