BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

STT

Họ và tên

MSCB

Chức danh chức vụ

Email

1

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình

340

Giảng viên cao cấp

lnbinh@ctu.edu.vn 

2

ThS. Đoàn Anh Dũng

1618

Giảng viên

anhdung@ctu.edu.vn 

3

TS. Phan Thị Anh Đào

2200

Giảng viên

ptadao@ctu.edu.vn 

4

PGS.TS. Nguyễn Công Hà

1120

Giảng viên cao cấp

ncha@ctu.edu.vn 

5

ThS. Lâm Thị Việt Hà

2190

Giảng viên

ltvha@ctu.edu.vn 

6

TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa

1421

Giảng viên chính

btqhoa@ctu.edu.vn 

7

TS. Dương Thị Phượng Liên

342

Giảng viên cao cấp

dtplien@ctu.edu.vn 

8

TS. Huỳnh Thị Phương Loan

1190

Giảng viên chính

htploan@ctu.edu.vn 

9

TS. Nguyễn Bảo Lộc

1559

Giảng viên chính

nbloc@ctu.edu.vn 

10

TS. Trần Chí Nhân

2856

Giảng viên chính

tcnhan@ctu.edu.vn 

11

GS.TS. Nguyễn Văn Mười

352

Nhà giáo ưu tú;
Giảng viên cao cấp

nvmuoi@ctu.edu.vn 

12

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Minh

1121

Kỹ sư chính

nthminh@ctu.edu.vn 

13

PGS. TS. Tống Thị Ánh Ngọc

1619

Giảng viên cao cấp

ttangoc@ctu.edu.vn 

14

TS. Nguyễn Nhật Minh Phương

2254

Giảng viên

nnmphuong@ctu.edu.vn 

15

PGS. TS. Phan Thị Thanh Quế

1119

Giảng viên cao cấp

pttque@ctu.edu.vn 

16

ThS. Vũ Trường Sơn

354

Giảng viên chính
(Đã nghĩ hưu)

vtson@ctu.edu.vn 

17

ThS. Dương Kim Thanh

1326

Kỹ sư

dkthanh@ctu.edu.vn 

18

PGS.TS. Võ Tấn Thành

355

Giảng viên cao cấp

vtthanh@ctu.edu.vn 

19

GS.TS. Nguyễn Minh Thủy

345

Nhà giáo ưu tú;
Giảng viên cao cấp

nmthuy@ctu.edu.vn 

20

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

346

Giảng viên chính

nttthuy@ctu.edu.vn 

21

TS. Phan Nguyễn Trang

2362

Giảng viên

pntrang@ctu.edu.vn 

22

PGS.TS. Nhan Minh Trí

1006

Giảng viên cao cấp

nhanmtri@ctu.edu.vn 

23

PGS.TS. Trần Thanh Trúc

351

Giảng viên cao cấp

tttruc@ctu.edu.vn 

24

TS. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

8992 

Giảng viên

ntmtuyen@ctu.edu.vn 

25

TS. Hồ Khánh Vân

2363

Giảng viên

hkvan@ctu.edu.vn 

26

ThS. Võ Thị Diệu

2855

Kỹ sư

vtdieu@ctu.edu.vn 

27

TS. Trần Bạch Long

2879

Giảng viên

tblong@ctu.edu.vn 

28

KS. Ngô Văn Tài

9871 

Nghiên cứu viên

vantai@ctu.edu.vn 

29

ThS. Nguyễn Thị Lệ Ngọc

9961 

Nghiên cứu viên

ntlngoc@gmail.com 

30

KS. Lê Duy Nghĩa

9890

Nghiên cứu viên

ldnghia@ctu.edu.vn 

31

KS. Nguyễn Cẩm Tú

 10026

Nghiên cứu viên

nctu@ctu.edu.vn  

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ