BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

STT Họ và tên MSCB Chức danh chức vụ Email
1 PGS.TS. Lý Nguyễn Bình 340 Giảng viên cao cấp lnbinh@ctu.edu.vn 
2 TS. Dương Thị Phượng Liên 342 Giảng viên cao cấp dtplien@ctu.edu.vn
3 GS.TS. Nguyễn Minh Thủy 345 Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
nmthuy@ctu.edu.vn 
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 346 Giảng viên chính nttthuy@ctu.edu.vn 
5 PGS.TS. Trần Thanh Trúc 351 Giảng viên cao cấp tttruc@ctu.edu.vn
6 GS.TS. Nguyễn Văn Mười 352 Nhà giáo ưu tú
Giảng viên cao cấp
nvmuoi@ctu.edu.vn
7 ThS. Vũ Trường Sơn 354 Giảng viên chính
(Đã nghĩ hưu)
vtson@ctu.edu.vn
8 PGS.TS. Võ Tấn Thành 355 Giảng viên cao cấp
(Đã nghỉ hưu)
vtthanh@ctu.edu.vn
9 PGS.TS. Nhan Minh Trí 1006 Giảng viên cao cấp nhanmtri@ctu.edu.vn
10 PGS. TS. Phan Thị Thanh Quế 1119 Giảng viên cao cấp pttque@ctu.edu.vn
11 PGS.TS. Nguyễn Công Hà 1120 Giảng viên cao cấp ncha@ctu.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Thị Hoàng Minh 1121 Kỹ sư chính nthminh@ctu.edu.vn
13 TS. Huỳnh Thị Phương Loan 1190 Giảng viên chính htploan@ctu.edu.vn
14 ThS. Dương Kim Thanh 1326 Kỹ sư dkthanh@ctu.edu.vn
15 TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa 1421 Giảng viên chính btqhoa@ctu.edu.vn
16 TS. Nguyễn Bảo Lộc 1559 Giảng viên chính nbloc@ctu.edu.vn
17 ThS. Đoàn Anh Dũng 1618 Giảng viên anhdung@ctu.edu.vn
18 PGS. TS. Tống Thị Ánh Ngọc 1619 Giảng viên cao cấp ttangoc@ctu.edu.vn
19 ThS. Lâm Thị Việt Hà 2190 Giảng viên ltvha@ctu.edu.vn
20 TS. Phan Thị Anh Đào 2200 Giảng viên ptadao@ctu.edu.vn
21 TS. Nguyễn Nhật Minh Phương 2254 Giảng viên nnmphuong@ctu.edu.vn
22 TS. Phan Nguyễn Trang 2362 Giảng viên pntrang@ctu.edu.vn
23 TS. Hồ Khánh Vân 2363 Giảng viên hkvan@ctu.edu.vn
24 TS. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 2450 Giảng viên ntmtuyen@ctu.edu.vn
25 ThS. Võ Thị Diệu 2855 Kỹ sư vtdieu@ctu.edu.vn
26 TS. Trần Chí Nhân 2856 Giảng viên chính tcnhan@ctu.edu.vn
27 TS. Trần Bạch Long 2879 Giảng viên tblong@ctu.edu.vn
28 KS. Lê Duy Nghĩa 9890 Nghiên cứu viên ldnghia@ctu.edu.vn
29 ThS. Nguyễn Thị Lệ Ngọc 9961 Nghiên cứu viên ntlngoc@ctu.edu.vn  
30 KS. Nguyễn Cẩm Tú 10026  Nghiên cứu viên nctu@ctu.edu.vn
31 KS. Đặng Thị Thu Tâm   Cán bộ chương trình VLIR dtthutam@ctu.edu.vn

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email