STT

Họ và tên

MSCB

Chức danh chức vụ

Email

1

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình

340

Giảng viên cao cấp

lnbinh@ctu.edu.vn

2

Ths. Đoàn Anh Dũng

1618

Giảng viên

anhdung@ctu.edu.vn

3

TS. Phan Thị Anh Đào

2200

Giảng viên

ptadao@ctu.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Công Hà

1120

Giảng viên cao cấp

ncha@ctu.edu.vn

5

ThS. Lâm Thị Việt Hà

2190

Giảng viên

ltvha@ctu.edu.vn

6

TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa

1421

Giảng viên chính

btqhoa@ctu.edu.vn

7

TS. Dương Thị Phượng Liên

342

Giảng viên chính

dtplien@ctu.edu.vn

8

TS. Huỳnh Thị Phương Loan

1190

Giảng viên chính

htploan@ctu.edu.vn

9

TS. Nguyễn Bảo Lộc

1559

Giảng viên chính

nbloc@ctu.edu.vn

10

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

352

Nhà giáo ưu tú; Giảng viên cao cấp

nvmuoi@ctu.edu.vn

11

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Minh

1121

Cán bộ phục vụ giảng dạy

nthminh@ctu.edu.vn

12

TS. Tống Thị Ánh Ngọc

1619

Giảng viên chính

ttangoc@ctu.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Nhật Minh Phương

2254

Giảng viên

nnmphuong@ctu.edu.vn

14

TS. Phan Thị Thanh Quế

1119

Giảng viên chính

pttque@ctu.edu.vn

15

TS. Vũ Trường Sơn

354

Giảng viên chính

vtson@ctu.edu.vn

16

ThS. Dương Kim Thanh

1326

Cán bộ phục vụ giảng dạy

dkthanh@ctu.edu.vn

17

PGS.TS Võ Tấn Thành

355

Giảng viên cao cấp

vtthanh@ctu.edu.vn

18

PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy

345

Nhà giáo ưu tú; Giảng viên cao cấp

nmthuy@ctu.edu.vn

19

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

346

Giảng viên chính

nttthuy@ctu.edu.vn

20

ThS. Phan Nguyễn Trang

2362

Giảng viên

pntrang@ctu.edu.vn

21

PGS.TS. Nhan Minh Trí

1006

Giảng viên cao cấp

nhanmtri@ctu.edu.vn

22

PGS.TS. Trần Thanh Trúc

351

Giảng viên cao cấp

tttruc@ctu.edu.vn

23

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

8992 

Giảng viên

ntmtuyen@ctu.edu.vn

24

ThS. Hồ Khánh Vân

2363

Nghiên cứu viên

hkvan@ctu.edu.vn

25

KS. Lê Duy Nghĩa

9890

Nghiên cứu viên

ldnghia@ctu.edu.vn

26

ThS. Nguyễn Phụng Tiên

 

Nghiên cứu viên

nptien@ctu.edu.vn

27

KS. Ngô Văn Tài

9871 

Nghiên cứu viên

vantai@ctu.edu.vn

28

KS. Nguyễn Thị Trúc Ly

9872 

Nghiên cứu viên

trucly@ctu.edu.vn

 

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email