Mục tiêu: Giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Môn thi tuyển sinh: môn cơ bản (Toán thống kê), môn cơ sở (Hóa sinh công nghiệp) và Ngoại ngữ.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Danh hiệu khoa học: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm.

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email