1. Ban chủ nhiệm Bộ môn

         PGS. TS Nguyễn Công Hà – Trưởng bộ môn

         PGS.TS Trần Thanh Trúc – Phó trưởng bộ môn

         TS. Tống Thị Ánh Ngọc – Phó trưởng bộ môn

 2. Đảng và đoàn thể

        Chi bộ Công nghệ thực phẩm

           PGS. TS Nguyễn Công Hà – Bí thư Chi bộ

           TS. Tống Thị Ánh Ngọc – Phó bí thư

           TS. Nguyễn Bảo Lộc - Ủy viên

         Công đoàn

           TS. Nguyễn Bảo Lộc – Tổ trưởng

           ThS Phan Nguyễn Trang – Tổ phó

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email