BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Khoa Nông nghiệp

Khu 2, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Cellphone: +84 946.359.390

E-mail: vantai@ctu.edu.vn - ngovantai1509@gmail.com 

 

Chức vụ

 • Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo

 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, 10/08/2016, Trường Đại học Cần Thơ.

Quá trình công tác

 • 01/06/2016 - nay: Nghiên cứu viên, Trường Đại học Cần Thơ.

Giải thưởng

 • Giấy khen cho nhóm tác giả "Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Bùi Thị Phương Trang, Phạm Thị Mai Quế và Ngô Văn Tài" Khoa Nông nghiệp và SHƯD đã đạt Giải Nhất tại Hội thi NCKH trẻ Trường ĐHCT 2016, QĐ khen thưởng số: 1970/QĐ-ĐHCT, ngày 13/06/2016.
 • Giấy khen cho nhóm tác giả "Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Bùi Thị Phương Trang, Phạm Thị Mai Quế và Ngô Văn Tài" Trường Đại học Cần Thơ đã Đạt Giải Khuyến khích - Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Quốc gia năm 2016. Số 01/QĐ ngày 05/01/2017. Bộ GD-ĐT.
 • Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ngô Văn Tài - Trường Đại học Cần Thơ" đã tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đạt Giải Khuyến khích giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016 (theo Quyết định 89/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nghiên cứu

 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì/tham gia trong nước

 1. Chế biến giấm vang khoai lang tím và tận dụng phế phẩm cho sản xuất dịch đường glucose (Đề tài sinh viên-Thành viên, 2015) - Đã nghiệm thu - KQ: Xuất sắc.
 2. Nghiên cứu mô hình chế biến một số sản phẩm từ hành tím an toàn và đảm bảo khả năng tiêu thụ (Đề tài cấp tỉnh- Thư ký/Thành viên chính, 2016-2018) - Đã nghiệm thu - KQ: Xuất sắc.- Đã nghiệm thu - KQ: Đạt.
 3. Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái thanh trà tỉnh Vĩnh Long (Đề tài cấp tỉnh - Thư ký đề tài/Thành viên chính, 2017 – 2019) - Đã nghiệm thu - KQ: Xuất sắc.
 4. Đa dạng hóa các sản phẩm nước ép hỗn hợp gấc và các loại trái cây (Đề tài cấp trường - Thành viên chính, 2016 – 2017) - Đã nghiệm thu - KQ: Xuất sắc.
 5. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh (Đề tài cấp tỉnh - Tham gia đề tài, 2017 – 2019) - Đã nghiệm thu - KQ: Đạt.
 6. Xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (Tham gia đề tài, 2017 – 2019) - Đã nghiệm thu - KQ: Xuất sắc.
 7. Ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu và kỹ thuật chế biến đến chất lượng sản phẩm súp (soup) ăn liền có giá trị dinh dưỡng cao (Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm đề tài, 2018-2019) - Đã nghiệm thu - KQ: Xuất sắc.
 8. Chế biến sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em từ chuối và tận dụng phụ phế phẩm tạo sản phẩm có giá trị gia tăng (Đề tài cấp trường - Chủ nhiệm đề tài, 2020-2021) - Đang thực hiện.

Các công trình khoa học đã công bố tại các hội nghị, hội thảo quốc tế            

 1. Nguyen Minh Thuy, Ngo Van Tai, Tran Quang Linh, Nguyen Thi Truc Ly. 2018. Effect of thermal processing on quality and antioxidant activity of mixed Momordica cochinchinensis Spreng-Papaya juice. Food Innovation Asia Conference 2018 14-16 June, 2018, Thailand, p. 38.
 2. Nguyen Minh Thuy, Ngo Van Tai, Pham Tu Nhu, Nguyen Thi Truc Ly. 2018. Effect of pretreatment on the quality and drying kinetics of Coriander leaves (Coriandrum sativum). Food Innovation Asia Conference 2018 14-16 June, 2018, Thailand, p. 40.
 3. Nguyen Minh Thuy, Ngo Van Tai, Nguyen Thi Truc Ly. 2018. Effect of different cooking conditions on quality and antioxidant activity of shallot chutney. Food Innovation Asia Conference 2018 14-16 June, 2018, Thailand, p. 41.
 4. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Thanh, Ngo Van Tai. 2019. Identification and characterization of yeast isolates from maprang (Boueamacrophylla Griffith) growing in Vietnam. 2nd International Conference on Recent Advancements in Science and Technology 2019, Putrajaya, Malaysia 28-30 October 2019.

Các công trình khoa học đã công bố tại các hội nghị, hội thảo trong nước

 1. Ngô Văn Tài và Nguyễn Minh Thủy. 2017. Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính, giản đồ yêu thích và hồi quy logistic trong đánh giá cảm quan nước uống hành tím. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017, trang 90-95. Nhà xuất bản Xây Dựng. ISBN 978-604-82-2242-0.
 2. Nguyễn Minh Thủy, Võ Quang Minh, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Trúc Ly. 2017. Khai thác, bảo quản và chế biến đa dạng nông sản vùng Tây Nguyên. Kỷ yếu hội thảo Sử dụng đất bền vững thích ứng biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, Đắk Lắk, 11-2017.

Các bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí trong và ngoài nước

 1. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Lê Ngọc Vỉnh, Ngô Văn Tài và Nguyễn Minh Thủy. 2016. Tối ưu hóa quá trình lên men giấm vang khoai lang tím (Ipomoea batatas L.) và ổn định anthocyanin, hoạt tính chống oxy hóa trong quá trình tồn trữ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 33-42. doi: 10.22144/ctu.jsi.2016.019
 2. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền và Đoàn Anh Dũng. 2016. Ảnh hưởng của quá trình thẩm thấu và chiên chân không đến các hợp chất có hoạt tính sinh học trong hành tím (Allium cepa L.) xắt lát. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 1): 84-91. doi: 10.22144/ctu.jsi.2016.025
 3. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Phạm Thị Mai Quế, Bùi Thị Phương Trang, Ngô Văn Tài và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2016. Mô hình hóa quá trình thủy phân vỏ khoai lang tím Nhật bằng hệ enzyme sử dụng mô hình bề mặt đáp ứng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 46B, pp. 37-46. doi: 10.22144/ctu.jvn.2016.540
 4. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Huỳnh Thị Ô Sil và Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. 2017. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng bột hành tím và xây dựng mô hình sấy. Tạp chí Hóa học, số 55, trang 113-117. ISSN 0866-7144.
 5. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Phạm Tuyết Loan Anh, Nguyễn Thị Trúc Ly. 2018. Ứng dụng phương pháp thành phần chính và hồi quy logistic trong đánh giá cảm quan nước ép gấc - chanh dây. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54 (1), p. 37-43. doi: 10.22144/ctu.jvn.2018.006
 6. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Trúc Ly, Đào Văn Tú, Huỳnh Nguyễn Hồng Ân, Trần Linh Triếp. 2018. Ảnh hưởng của nguyên liệu phối hợp và kỹ thuật chế biến đến chất lượng sản phẩm chutney hành tím (Allium ascalonicum). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 7 (92): 81-86.
 7. Ngô Văn Tài và Nguyễn Minh Thủy. 2018. Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính, giản đồ yêu thích và CATA trong đánh giá cảm quan sản phẩm hành tím chiên chân không. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 4(89):98-102.
 8. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Diễm Sương, Nguyễn Kim Tiền, Ngô Văn Tài và Nguyễn Thị Trúc Ly. 2018. Đặc điểm lý hóa học của trái thanh trà (Bouea macrophylla) trồng tại Bình Minh, Vĩnh Long. Tạp chí Nông nghiệp và phát Triển Nông Thôn, Số chuyên đề Nông nghiệp: 18-25.
 9. Nguyễn Minh Thủy, Võ Quang Minh, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Trâm Anh, Trịnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Trúc Ly, Đào Văn Tú. 2018. Thay đổi các đặc tính lý hóa học và cảm quan của một số loại rau (dưa leo, rau muống, mầm củ cải, giá đậu xanh) trong quá trình thuần thục và tồn trữ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 7 (92): 69-73
 10. Nguyễn Minh Thủy, Lê Thị Ngọc Huyền, Ngô Văn Tài, Nguyễn Phi Phương, Lê Thị Trinh Nguyên, Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền, Nguyễn Phú Cường. 2018. Tối ưu hóa các phương pháp trích ly Quercetin từ vỏ hành tím. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 12(97): 57-61. ISSN: 1859-1558.
 11. Nguyen Minh Thuy, Ngo Van Tai, Tran Quang Linh, Nguyen Thi Truc Ly. 2018. Effect of thermal processing on quality and antioxidant activity of mixed gac (Momordica cochinchinensis) – papaya (Carica papaya) juice. Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology. No. 1(3): 41-45. ISSN: 0866-8116.
 12. Ngô Văn Tài, Nguyễn Minh Thủy, Trần Linh Triếp, Lê Thúy Hằng, Nguyễn Thị Trúc Ly. 2019. Thiết lập công thức chế biến bột súp ăn liền từ tôm sấy thăng hoa và các loại rau củ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 6 (2019), 100-104.
 13. Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Thanh, Ngo Van Tai. 2019. Isolation, characterization and identification of yeast strains from maprang (Bouea macrophylla Griffith) from Vinh Long, Viet Nam for wine making. International Journal of Engineering Sciences and Research Technology (IJESRT). Vol. 8 (7), 111-121. ISSN: 2277-9655.
 14. Nguyễn Minh Thủy, Ngô Văn Tài, Nguyễn Thị Trúc Ly. 2019. Đánh giá chất lượng mía trồng ở vùng đất phèn Phụng Hiệp (Hậu Giang) và phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế từ quá trình thu hoạch. Tạp chí của Hội khoa học đất Việt Nam. Số 56 (2019): 29-34. ISSN 2525-2216.
 15. Thuy, N.M., Hang, L.T., Triep,T.L., Tan, N.D., Tai, N.V. 2020. Development and nutritional analysis of healthy chicken soup supplemented with vegetables in Viet Nam. Food Research (4): 1 (February 2020): 113-120. . DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(1).248. SCOPUS Q4.
 16. Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Thị Bích Diễm, Nguyễn Thị Trúc Ly, Ngô Văn Tài. 2019. Phát triển sữa chua hương vị trái cây với mứt đông thanh trà. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 8(105), 99-104.
 17. Thuy, N.M., Tuyen, N.T.M, Cuong, N.P., Huyen, L.T.N, Phuong, N.P, Nguyen, L.T.T, Kim, J.H., Thu, N.T, Tai, N.V2019. Identification and extraction method of quercetin from flesh and skin of shallot (Allium ascalonicum) cultivated in Soc Trang province, Vietnam. Food Research (4): 2 (April 2020): 358-365. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(2).306SCOPUS Q4.
 18. Phoukham Keomixay, Tran Thi Huynh Nhu, Ngo Van Tai and Nguyen Minh Thuy. 2019. Effects of drying and grinding in production of healthy vegetarian soup mix. International Journal of Advances in Agricultural Sciences and Technology, Vol. 6 Issue. 10, Octorber-2019, p. 29-39. ISSN: 2348-1358
 19. Anna Banyavongsa, To Thao Truc Linh, Ngo Van Tai and Nguyen Minh Thuy. 2019. Response surface optimization of enzymatic hydrolysis of purple rice (cultivated in Soc Trang, Vietnam) using amylases and formulation of healthy rice milk. International Journal of Advances in Agricultural Sciences and Technology, Vol. 6 Issue. 10, Octorber-2019, p. 17-28. ISSN: 2348-1358
 20. Saphaothong Manvilay, Nguyen Thanh Hoa, Ngo Van Tai, Nguyen Minh Thuy. 2019. Preparation of Vietnamese “Tra” fish and moringa leaf for healthy fish vegetables soup mix processing. International Journal of Engineering Sciences and Research Technology 8 (10): 99-110. ISSN: 2277-9655
 21. Thuy, N.M., Chi, N.T.D., Huyen, T.H.B. and Tai, N.V. 2020. Orange-fleshed sweet potato grown in Vietnam as a potential source for making noodles. Food Research 4 (3): 712-721. eISSN: 2550-2166. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(3).390SCOPUS Q4.
 22. Nguyen Minh Thuy and Ngo Van Tai. 2020. Development and nutritional evaluation of healthy Pangasius soup powder incorporated with locally available vegetables in Vietnam. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology, Vol.7 Issue.1, January-2020, pg. 9-21. ISSN: 2348-1358
 23. Thuy, N.M., Chi, N.T.D., Huyen, T.H.B. and Tai, N.V2020. Orange-fleshed sweet potato grown in Vietnam as a potential source for making noodles. Food Research 4 (3): 712-721. eISSN: 2550-2166. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(3).390SCOPUS Q4.
 24. Thuy, N.M., Phuong, N.P., Suong, C.T.D., Tai, N.V. 2020. Physical and chemical characteristics of goldenberry (Physalis peruviana) grown in Lam Dong province, Vietnam. Food Research 4 (4): 1217- 1225. eISSN: 2550-2166. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(4).085SCOPUS Q4.
 25. Thuy, N.M., Ha, H.T.N. and Tai, N.V. 2020. Kinetics of ascorbic acid loss during thermal treatment in different pH buffer solutions and the presence of oxygen. Food Research 4 (5): 1513-1519. eISSN: 2550-2166. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(5).130SCOPUS Q4.
 26. Thuy, N.M., Tuyen, N.T.M., Thanh, N.V., Tai, N.V. 2020. Evaluation of freeze-drying conditions on the process kinetics and physicochemical properties of purple shallot. Food Research 4 (5): 1630-1636. eISSN: 2550-2166. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(5).246SCOPUS Q4.
 27. Thuy N.M., Ha, H.T.N., Tai, N.V. 2020. Combination of mild heat and calcium chloride treatment on the texture and bioactive compounds of purple shallot. Food Research 4 (5): 1681-1687. eISSN: 2550-2166. DOI: https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(5).245SCOPUS Q4

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn