BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm được thành lập năm 1978 với tên gọi ban đầu là Bộ môn Chế biến thuộc Khoa Chăn nuôi – Thuỷ sản – Chế biến. Năm 1981, Bộ môn Chế biến được tách ra để thành lập Khoa Bảo quản & Chế biến Nông sản, sau đó đổi tên thành Khoa Công nghệ Thực phẩm. Từ năm 1996, theo yêu cầu phát triển của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ Thực phẩm được chuyển thành Bộ môn Công nghệ Thực phẩm thuộc Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng đến ngày nay. Hiện nay Bộ môn có 28 cán bộ viên chức, trong đó có PGS: 7, tỷ lệ CBGD đạt trình độ sau đại học là 100% (trong đó TS đạt 59,09%). Cơ cở vật chất của Bộ môn có 04 phòng thí nghiệm: PTN Quá trình và thiết bị Công nghệ thực phẩm; PTN Kỹ thuật sinh học thực phẩm;  PTN Phát triển sản phẩm và an toàn thực phẩm; PTN Công nghệ sau thu hoạch.

STT

Họ và tên

MSCB

Chức danh chức vụ

Email

1

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình

340

Giảng viên cao cấp

lnbinh@ctu.edu.vn

2

Ths. Đoàn Anh Dũng

1618

Giảng viên

anhdung@ctu.edu.vn

3

TS. Phan Thị Anh Đào

2200

Giảng viên

ptadao@ctu.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Công Hà

1120

Giảng viên cao cấp

ncha@ctu.edu.vn

5

ThS. Lâm Thị Việt Hà

2190

Giảng viên

ltvha@ctu.edu.vn

6

TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa

1421

Giảng viên chính

btqhoa@ctu.edu.vn

7

TS. Dương Thị Phượng Liên

342

Giảng viên chính

dtplien@ctu.edu.vn

8

TS. Huỳnh Thị Phương Loan

1190

Giảng viên chính

htploan@ctu.edu.vn

9

TS. Nguyễn Bảo Lộc

1559

Giảng viên chính

nbloc@ctu.edu.vn

10

PGS.TS. Nguyễn Văn Mười

352

Nhà giáo ưu tú; Giảng viên cao cấp

nvmuoi@ctu.edu.vn

11

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Minh

1121

Cán bộ phục vụ giảng dạy

nthminh@ctu.edu.vn

12

TS. Tống Thị Ánh Ngọc

1619

Giảng viên chính

ttangoc@ctu.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Nhật Minh Phương

2254

Giảng viên

nnmphuong@ctu.edu.vn

14

TS. Phan Thị Thanh Quế

1119

Giảng viên chính

pttque@ctu.edu.vn

15

TS. Vũ Trường Sơn

354

Giảng viên chính

vtson@ctu.edu.vn

16

ThS. Dương Kim Thanh

1326

Cán bộ phục vụ giảng dạy

dkthanh@ctu.edu.vn

17

PGS.TS Võ Tấn Thành

355

Giảng viên cao cấp

vtthanh@ctu.edu.vn

18

PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy

345

Nhà giáo ưu tú; Giảng viên cao cấp

nmthuy@ctu.edu.vn

19

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

346

Giảng viên chính

nttthuy@ctu.edu.vn

20

ThS. Phan Nguyễn Trang

2362

Giảng viên

pntrang@ctu.edu.vn

21

PGS.TS. Nhan Minh Trí

1006

Giảng viên cao cấp

nhanmtri@ctu.edu.vn

22

PGS.TS. Trần Thanh Trúc

351

Giảng viên cao cấp

tttruc@ctu.edu.vn

23

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

8992 

Giảng viên

ntmtuyen@ctu.edu.vn

24

ThS. Hồ Khánh Vân

2363

Nghiên cứu viên

hkvan@ctu.edu.vn

25

KS. Lê Duy Nghĩa

9890

Nghiên cứu viên

ldnghia@ctu.edu.vn

26

ThS. Nguyễn Phụng Tiên

 

Nghiên cứu viên

nptien@ctu.edu.vn

27

KS. Ngô Văn Tài

9871 

Nghiên cứu viên

vantai@ctu.edu.vn

28

KS. Nguyễn Thị Trúc Ly

9872 

Nghiên cứu viên

trucly@ctu.edu.vn

 

1. Ban chủ nhiệm Bộ môn

         PGS. TS Nguyễn Công Hà – Trưởng bộ môn

         PGS.TS Trần Thanh Trúc – Phó trưởng bộ môn

         TS. Tống Thị Ánh Ngọc – Phó trưởng bộ môn

 2. Đảng và đoàn thể

        Chi bộ Công nghệ thực phẩm

           PGS. TS Nguyễn Công Hà – Bí thư Chi bộ

           TS. Tống Thị Ánh Ngọc – Phó bí thư

           TS. Nguyễn Bảo Lộc - Ủy viên

         Công đoàn

           TS. Nguyễn Bảo Lộc – Tổ trưởng

           ThS Phan Nguyễn Trang – Tổ phó

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, trực thuộc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng hiện đang đảm nhiệm đào tạo 2 ngành chính là Công nghệ Thực phẩm (CNTP) từ năm 1978 và Công nghệ Sau thu hoạch (CNSTH) - bắt đầu đào tạo từ năm 2014, hiện chưa có khóa tốt nghiệp. Đến tháng 7 năm 2018, ngành Công nghệ Thực phẩm chương trình chất lượng cao (CTCLC) được phép tuyển sinh. Ngoài ra, ngành Công nghệ thực phẩm có đào tạo hệ liên thông, bằng 2 và vừa học vừa làm.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội làm việc tại: Các cơ quan quản lý Ngành như: Sở Y Tế; Viện Dinh dưỡng; Sở Nông Nghiệp và phát triền nông thôn; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm khuyến nông; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Các viện nghiên cứu khoa học; các Trường Đại học, Cao đẳng; Trung học chuyên nghiệp; Các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Các chương trình dự án trong và ngoài nước về công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn